اولین موتورسیکلت ها در جهان

نوعی از «سروو موتور AC دو فاز» (two-phase AC servo motor) دارای یک روتور قفس سنجابی و یک میدان متشکل از دو سیم پیچ است: یک سیم پیچ اصلی ولتاژ ثابت (AC) و دیگری یک سیم پیچ ولتاژ کنترلی در آرایش چهارتایی با سیم پیچ اصلی که یک میدان مغناطیسی چرخشی تولید کند. این موتورهای سنکرون بزرگ همچنین ممکن است در راه اندازی به عنوان موتور القایی که قفس سنجابی آن روی روتور جاسازی شده است استارت شوند: هنگامی که موتور به سرعت سنکرون میرسد، هیچ جریان الکتریکی در میلههای قفس سنجابی ایجاد نمیشود، بنابراین اثر کمی بر عملکرد موتور سنکرون، به غیر از تثبیت سرعت موتور در تغییرات بار دارد. با این حال مراکز کمی برای آموزش موتور کراس در تهران وجود دارد. آسیب رسیدن به دوچرخه به معنای تعمیر آن است که هزینه بالایی دارد و تعمیر دوچرخه های کوچکتر و ارزان تر در مقایسه با بزرگترها راحت تر و ارزان تر است. نحوه عملکرد آن به گونه ای است که در یک سمت یک سیم بکسل را به تعدادی وزنه چدنی و در طرف دیگر به کابین می بندند. علاوه بر این برای تعیین سرعت و شتاب کابین آسانسور از موتورهایی با قدرت بالا استفاده می شود.

4. در این مرحله باید تعیین کرد که موتور سیکلت خسارت دارد یا بدون خسارت است. این روزها گرانی تنها به سراغ خودرو نرفته بلکه موتورسیکلت حتی بیش از خودرو در چاه گرانی فرو رفته و میتوان گفت موتورسواری دارد به کالایی لوکس تبدیل میشود. در موتور فاز شکسته، سیم پیچی راه اندازی مقاومت بالاتری از «سیم پیچی دائم» (running winding) دارد. در این موتور، حلقه مسی کوچک تک دور به نام «کویل سایه » (shading coil) میدان مغناطیسی راه اندازی را تولید میکند. جالب است بدانید که گواهینامه موتور، تنها برای آقایان است و بانوان اجازه ثبت نام برای گرفتن آن را ندارند. اگر اتصالات به کویلهای روتور یک موتور سه فاز بر روی حلقههای سایشی برداشته شود و یک جریان میدان جداگانه برای ایجاد میدان مغناطیسی مداوم (یا اگر روتور از یک آهنربای دائمی تشکیل شده باشد)، نتیجهی آن را موتور سنکرون مینامند زیرا روتور در هماهنگی با میدان مغناطیسی چرخشی تولید شده توسط منبع تغذیه چند فازی چرخش مییابد. با این حال، تحولات در الکترونیک قدرت به این معنی است که فرکانس منبع تغذیه هم اکنون میتواند متناسب با کنترل یکنواخت سرعت موتور متغیر باشد. «جاروبکهای» (brushes) کربنی حلقههای سایشی را به کنترل کننده خارجی مانند مقاومت متغیر متصل میکنند که اجازه میدهد نرخ لغزش موتور تغییر کند.

نوع دیگر موتور AC تک فاز رایج، «موتور القایی فاز شکسته یا با انشقاق فاز» (split-phase induction motor) معمولا در کاربردهای زیادی مانند ماشینهای لباسشویی و خشک کن لباس استفاده میشود. «موتور گشتاور» (torque motor) نوع خاصی از موتور القایی است که قادر است تا مدت نامحدود در حالت روتور قفل بدون آسیب بماند. در مقایسه با روتورهای قفس سنجابی، موتورهای روتور سیم پیچی شده گران هستند و نیاز به تعمیر و نگهداری حلقههای سایشی و جاروبکها دارند؛ با این حال قبل از ظهور تجهیزات الکترونیک قدرت برای کنترل سرعت متغیر به شکل استاندارد مورد بهرهبرداری قرار میگرفتند. در درایوهای کنترل سرعت مربوط به موتورهای توان بالای روتور سیم پیچی شده، انرژی مربوط به تغییرات فرکانس هدر نمیرود بلکه یکسو شده و از طریق اینورتر به منبع تغذیه بازمیگردد. در جایی که «جریان هجومی» (inrush current) و گشتاور راه اندازی مجاز باشد، ترمینالهای موتور میتواند مستقیم به خط تغذیه وصل شود.

در مقایسه با موتور قطب چاک دار، این موتورها به طور کلی با استفاده از «سیم پیچی راه اندازی» (startup winding) مخصوص در اتصال با یک «کلید گریز از مرکز» (centrifugal switch) میتوانند گشتاور راه اندازی بیشتری تولید کنند. یک نوع موتور AC تک فاز رایج، «موتور قطب چاک دار یا قطب سایه دار» (shading-pole motor) است، که در تجهیزاتی از قبیل فنهای الکتریکی یا دیگر تجهیزات خانگی کوچک استفاده میشود و احتیاج به گشتاور کمی دارند. یک موتور قفس سنجابی بدون بار که در سرعت بسیار نزدیک به سنکرون میچرخد، توان الکتریکی کمی را فقط برای حفظ سرعت روتور در برابر اصطکاک و تلفات مقاومت مصرف میکند. این سیم پیچی راه اندازی یک مدار LR است که فاز جریان در سیم پیچی جریان را کمی شیفت میدهد. در جایی که نیاز باشد جریان هجومی محدود شود، ولتاژ راه اندازی با استفاده از «اندوکتورهای» (inductors) سری، «اتو ترانسفورماتور» (autotransformer)، «تریستورها» (thyristors)، یا دیگر تجهیزات کاهش مییابد. هرگاه بار مکانیکی افزایش یابد توان الکتریکی مصرفی افزایش مییابد. به طور کلی سروو موتورهای دو فاز ذاتا موتورهای سرعت بالا و گشتاور پایین هستند و معمولاً قبل از وصل به بار سرعت آنها به وسیله وصل به چرخدندهها کاهش مییابد. در واقع گشتاور تنها بر سیم پیچ الکترومغناطیسی روتور و نه بر هستهی آهنی آن اعمال میشود.

دیدگاهتان را بنویسید