تاریخچه موتور سیکلت: از ابتدا تا تبدیل شدن به یک صنعت سودآور – مجله بیمه

در مجموع با استفاده از این تکنیکها کنترل سرعت در موتور DC فراهم میشود. وقتی که جریانی از سیم عبور میکرد، سیم حول آهنربا به گردش در میآمد و نشان میداد که جریان منجر به افزایش یک میدان مغناطیسی دایرهای اطراف سیم میشود. اصول کار این موتورها این گونه است که وقتی یک موتور DC میدان سیم پیچی شده با جریان متناوب تغذیه میشود، جریان هم در سیم پیچی میدان و هم در سیم پیچی آرمیچر (و از این رو در میدانهای مغناطیسی حاصل شده) به صورت هم زمان تغییر میکند و بنابراین نیروی مکانیکی تولید شده همواره در یک جهت است. این مدل از انواع موتور سیکلت هم معمولا برای استفاده شهری تولید میشوند. همچنین موتور سیکلت استاندارد گزینه مناسبی برای فعالیت به عنوان پیک موتوری است. یک سوییچ دوار به نام «کموتاتور» (commutator) جهت جریان الکتریکی را در آرمیچر در هر سیکل دو بار برعکس میکند تا «قطبهای» (poles) آهنرباهای الکتریکی، «آهنربای دائمی» (permanent magnet) واقع در استاتور را جذب و دفع کنند. ده سال بعد یعنی 1881 لوییس کوپلند آمریکایی با افزودن یک بویلر کوچک، دوچرخهای با سرعت 19 کیلومتر/ساعت ساخت. عمل عکس آن یعنی تبدیل انرژی جنبشی به انرژی الکتریکی توسط «ژنراتور» (generator) یا «دینام» (dynamo) انجام میشود.

با تغییر جریان سیم پیچی میدان (تحریک)، این پدیده که نسبت سرعت به «گشتاور» (torque) موتور تغییر کند ممکن میشود. برای تعادل سرعت و گشتاور قسمتی از سیم پیچی میدان سری و قسمتی از آن موازی با سیم پیچی آرمیچر (سیم پیچی کمپوند) قرار داده میشود تا سرعت تقریبا ثابتی را در محدودهی تغییرات بار فراهم کند. به طور نمونه سیم پیچی میدان به صورت سری با سیم پیچی آرمیچر قرار داده میشود تا یک موتور گشتاور بالا و سرعت کم حاصل شود و اگر سیم پیچی میدان به صورت موازی (شنت) با سیم پیچی آرمیچر قرار داده شود، یک موتور گشتاور کم و سرعت بالا خواهیم داشت. در شکل زیر چند نمونه موتور الکتریکی نشان داده شده است. در شکل زیر نمونهای از چرخ بارلو به همراه تعیین جهت حرکت با استفاده از قانون دست نشان داده شده است. موتور اصلاح شدهی بعدی که از چرخ در آن استفاده شده «چرخ بارلو» (Barlow’s Wheel) است.

ساختمان کلی این دو «ماشین» (machine) به هم شبیه است و در برخی موارد یک ماشین میتواند هر دو نقش موتوری و ژنراتوری را بازی کند. بنابراین، افت ولتاژ در یک موتور شامل افت ولتاژ به علت CEMF و افت ولتاژ ناشی از «مقاومت» (resistance) داخلی سیم پیچیهای آرمیچر میشود. «آرمیچر» (Armature) آن بخش از موتور الکتریکی است که به آن ولتاژ ورودی اعمال میشود یا آن بخش از ژنراتور است که در آن ولتاژ خروجی ایجاد میشود. اگر «شافت» (shaft) موتور DC با نیروی خارجی به حرکت درآید، موتور شبیه یک ژنراتور عمل میکند و «نیروی الکتروموتیو» (EMF | Electromotive force) تولید میکند. برند Hildebrand & Wolfmüller از آلمان با تولید سری (چند صدتایی) این وسیله، باعث ترویج نام «موتورسیکلت» در بین مردم شد. «موتور جریان مستقیم» (Direct Current Motor) یا «DC» امروزی به صورت تصادفی در سال ۱۸۷۳ میلادی اختراع شد. نکته جالب در ارتباط با استخدام پیک موتوری در تپسی این است که شما میتوانید به صورت همزمان به عنوان راننده و پیک موتوری در تپسی فعالیت کنید. اگر گواهینامه موتور نداشته باشید، در صورت تخلف، حسابی به دردسر خواهید افتاد.

به دلیل این که این موتورها را میتوان هم با جریان DC و هم AC تغذیه کرد، این موتورها را یونیورسال نام نهادهاند، گرچه اغلب در عمل این موتورها با تغذیهی AC به کار میروند. یکی دیگر از طراحیهای اولیه موتور الکتریکی از یک «پلانجر رفت و برگشتی» (reciprocating plunger) در داخل یک «سلونوئید سوییچ شده» (switched solenoid) استفاده میکرد؛ به طور مفهومی میتوان آن را به عنوان یک نسخه الکترومغناطیسی از یک «موتور احتراق داخلی» (internal combustion engine) دو مرحلهای مشاهده کرد. «توماس داونپورت» (Thomas Davenport) در سال ۱۸۳۴ میلادی یک موتور الکتریکی DC کوچک برای یک قطار اسباب بازی که در یک مسیر دایرهای حرکت میکرد ساخت. اختراعات قبلی به عنوان اسباب بازی یا کنجکاوی آزمایشگاهی در نظر گرفته میشوند. انواع موتور سیکلت در ابعاد مختلف، میتوانند به راحتی در هرکجای خیابان و پارکینگهای عمومی پارک شوند و دیگر نیاز نیست تا ساعتها به دنبال جای پارک باشید. جهت انتخاب موتور آسانسور مورد نیاز شما باید موارد مختلفی را مد نظر قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید