موتور سیکلت و موتورسنگین – فروشگاه اینترنتی راکبین

موتور «تحریک مستقل» (separate excitation) نیز در صنعت رایج است. همان طور که چرخش موتور افزایش مییابد، CEMF نیز افزایش مییابد، تا آنکه برابر ولتاژ اعمالی منهای افت ولتاژ ناشی از مقاومت داخلی سیم پیچهای آرمیچر شود. به طور نمونه سیم پیچی میدان به صورت سری با سیم پیچی آرمیچر قرار داده میشود تا یک موتور گشتاور بالا و سرعت کم حاصل شود و اگر سیم پیچی میدان به صورت موازی (شنت) با سیم پیچی آرمیچر قرار داده شود، یک موتور گشتاور کم و سرعت بالا خواهیم داشت. یکی دیگر از طراحیهای اولیه موتور الکتریکی از یک «پلانجر رفت و برگشتی» (reciprocating plunger) در داخل یک «سلونوئید سوییچ شده» (switched solenoid) استفاده میکرد؛ به طور مفهومی میتوان آن را به عنوان یک نسخه الکترومغناطیسی از یک «موتور احتراق داخلی» (internal combustion engine) دو مرحلهای مشاهده کرد. پس از ثبت نام اولیه کارشناسان ما در تپسی با شما تماس میگیرند و مراحل ثبت نام شما را تکمیل میکنند.

تولید انبوه موتورسیکلت در آمریکا با نام Orient-Aster شناخته میشود. در آمریکا نیز شرکتهایی چون ایندین، آئورا، هارلی دیویدسون در تولید پیشگام بودند. البته شرکتهای تولیدکننده چینی نیز از این رقابت عقب نماندهاند. برخی شرکتها، مثل ایندین از رقابت جا ماندند یا ورشکست شدند یا به سایر غولهای تجاری فروخته شدند. اختراعات قبلی به عنوان اسباب بازی یا کنجکاوی آزمایشگاهی در نظر گرفته میشوند. چرخش موتور یک ولتاژ تولید میکند که به عنوان «عکس العمل EMF» معادل (CEMF; counter-EMF) یا بازگشت EMF نامیده میشود، زیرا با ولتاژ اعمال شده در موتور مخالف است. اصول کار این موتورها این گونه است که وقتی یک موتور DC میدان سیم پیچی شده با جریان متناوب تغذیه میشود، جریان هم در سیم پیچی میدان و هم در سیم پیچی آرمیچر (و از این رو در میدانهای مغناطیسی حاصل شده) به صورت هم زمان تغییر میکند و بنابراین نیروی مکانیکی تولید شده همواره در یک جهت است. این موتور اغلب در کلاسهای فیزیک مدارس نشان داده میشود، اما گاهی به جای ماده سمی جیوه ، از آب نمک استفاده میگردد.

برای تعادل سرعت و گشتاور قسمتی از سیم پیچی میدان سری و قسمتی از آن موازی با سیم پیچی آرمیچر (سیم پیچی کمپوند) قرار داده میشود تا سرعت تقریبا ثابتی را در محدودهی تغییرات بار فراهم کند. در شکل زیر مدارهای موتورهای DC سری و شنت و کمپوند نشان داده شده است. در شکل زیر چند نمونه موتور الکتریکی نشان داده شده است. عمل عکس آن یعنی تبدیل انرژی جنبشی به انرژی الکتریکی توسط «ژنراتور» (generator) یا «دینام» (dynamo) انجام میشود. اگر «شافت» (shaft) موتور DC با نیروی خارجی به حرکت درآید، موتور شبیه یک ژنراتور عمل میکند و «نیروی الکتروموتیو» (EMF | Electromotive force) تولید میکند. به دلیل این که این موتورها را میتوان هم با جریان DC و هم AC تغذیه کرد، این موتورها را یونیورسال نام نهادهاند، گرچه اغلب در عمل این موتورها با تغذیهی AC به کار میروند. به همین دلیل در اواخر دهه 40 سروکله شرکتهای ژاپنی مانند یاماها پیدا شد. اوایل قرن بیستم، شرکتهای مختلف دوچرخهسازی به تولید انبوه موتورسیکلت روی آوردند. اغلب موتورهای الکتریکی بر اساس اصول «الکترومغناطیس» (electromagnetism) به حرکت درمیآیند، اما موتورهایی که بر اساس دیگر «پدیدههای الکترو مکانیکی» (electromechanical phenomena) مانند «نیروی الکترو استاتیک» (electrostatic force) و «اثر پیزو الکتریک» (piezoelectric effect) کار میکنند، نیز وجود دارند.

در واقع کموتاتور «پلاریته» (polarity) آهنربای الکتریکی آرمیچر را با عبور قطبهای آهنربای الکتریکی آرمیچر از جلوی قطبهای آهنربای دائمی استاتور معکوس میکند. در ادامه این مطلب از راهنمای خرید موتور سیکلت توجه شما را به۲۵مدل برتر از این نوع محصولات جلب می نماییم. با توجه به طراحی ماشین، روتور یا استاتور هر کدام میتواند به عنوان آرمیچر باشد. راحتی زین اولین نکتهای است که باید به آن توجه کنید. موتور اصلاح شدهی بعدی که از چرخ در آن استفاده شده «چرخ بارلو» (Barlow’s Wheel) است. در شکل زیر نمونهای از چرخ بارلو به همراه تعیین جهت حرکت با استفاده از قانون دست نشان داده شده است. با این حال دولت برای آنکه سازندهها متضرر نشوند در بخشی از این مصوبه آورد «پلاکگذاری موتورسیکلتهای کاربراتوری که تا زمان ابلاغ مصوبه ثبت سفارش شدهاند، مجاز است.» در روزهای پایانی بهمن ۹۵ این ممنوعیت برداشته شد و ساخت موتورسیکلتهای کاربراتوری مجوز گرفت اما چرخ تولید از ابتدای سال 97 مجددا ایستاد ولی تنشها بین تولیدکنندگان، پلیس راهور، وزارت صمت و واردکنندگان تمام شدنی نبود. ولی در دههی 70 با آزادسازی واردات خودرو و تاسیس شرکت تکتاز موتور، واردات سوزوکی از سر گرفته شد. در سال 1362 به خاطر شرایط خاص جنگی، واردات سوزوکی به ایران متوقف شد.

دیدگاهتان را بنویسید