20 مدل از بهترین موتور سیکلت های بازار ایران+قیمت روز – ورندل

این موتور سادهترین شکل از موتورهای الکتریکی است که «موتور هوموپولار» (homopolar motor) نامیده میشود. در شکل زیر مدارهای موتورهای DC سری و شنت و کمپوند نشان داده شده است. به طور نمونه سیم پیچی میدان به صورت سری با سیم پیچی آرمیچر قرار داده میشود تا یک موتور گشتاور بالا و سرعت کم حاصل شود و اگر سیم پیچی میدان به صورت موازی (شنت) با سیم پیچی آرمیچر قرار داده شود، یک موتور گشتاور کم و سرعت بالا خواهیم داشت. با توجه به تجارب موجود و عملکرد انواع پیک موتوری در ایران، معمولا یک موتور سیکلت 125 سی سی انتخاب مناسبی برای موتور سیکلت پیک موتوری است. در شکل زیر استاتور و روتور در یک موتور الکتریکی مشخص شده است. این موتور اغلب در کلاسهای فیزیک مدارس نشان داده میشود، اما گاهی به جای ماده سمی جیوه ، از آب نمک استفاده میگردد. اغلب موتورهای الکتریکی بر اساس اصول «الکترومغناطیس» (electromagnetism) به حرکت درمیآیند، اما موتورهایی که بر اساس دیگر «پدیدههای الکترو مکانیکی» (electromechanical phenomena) مانند «نیروی الکترو استاتیک» (electrostatic force) و «اثر پیزو الکتریک» (piezoelectric effect) کار میکنند، نیز وجود دارند. اصول کار این موتورها این گونه است که وقتی یک موتور DC میدان سیم پیچی شده با جریان متناوب تغذیه میشود، جریان هم در سیم پیچی میدان و هم در سیم پیچی آرمیچر (و از این رو در میدانهای مغناطیسی حاصل شده) به صورت هم زمان تغییر میکند و بنابراین نیروی مکانیکی تولید شده همواره در یک جهت است.

راحتی زین اولین نکتهای است که باید به آن توجه کنید. در شکل زیر نمونهای از چرخ بارلو به همراه تعیین جهت حرکت با استفاده از قانون دست نشان داده شده است. در این نقطهی پایدار، جریان گذرنده از آرمیچر در کمترین حالت ممکن است. همان طور که چرخش موتور افزایش مییابد، CEMF نیز افزایش مییابد، تا آنکه برابر ولتاژ اعمالی منهای افت ولتاژ ناشی از مقاومت داخلی سیم پیچهای آرمیچر شود. بنابراین، افت ولتاژ در یک موتور شامل افت ولتاژ به علت CEMF و افت ولتاژ ناشی از «مقاومت» (resistance) داخلی سیم پیچیهای آرمیچر میشود. زمانی که «زنوب گرام» (Zénobe Gramme) یک دینام چرخشی به یک واحد مشابه دیگر متصل کرد تا به عنوان یک موتور کار کند. ساختمان کلی این دو «ماشین» (machine) به هم شبیه است و در برخی موارد یک ماشین میتواند هر دو نقش موتوری و ژنراتوری را بازی کند. برخی از آنها دارای استارت برقی هستند و رانندگی با آنها بسیار آسان است. سفارش آنلاین، سریع و آسان و البته 100٪ مطمئن است. به موازات آن در اروپای جنگزده به وسیلهای برای حملونقل آسان و امرار معاش تبدیل شد. وقتی که جریانی از سیم عبور میکرد، سیم حول آهنربا به گردش در میآمد و نشان میداد که جریان منجر به افزایش یک میدان مغناطیسی دایرهای اطراف سیم میشود.

آیا به شما انگیزه می دهد که بیرون بروید و سوار شوید و دنیای اطراف خود را تجربه کنید؟ اعضای انجمن ارز 4200 تومانی گرفتند و هنوز موتورهای خریداری شده با آن ارز را به قیمت ارز 27 تا 28 هزار تومانی در بازار فروختند. موتورهای مسابقه معمولا وزن کمی بین ۱۳۰ تا ۲۳۰ کیلوگرم دارند. اصل اساسی در موتورهای الکترومغناطیسی این است که به سیمهای حامل جریان الکتریکی در داخل «میدان مغناطیسی» (magnetic field) نیروی مکانیکی اعمال میشود. موتور اصلاح شدهی بعدی که از چرخ در آن استفاده شده «چرخ بارلو» (Barlow’s Wheel) است. شرکت دنرو یکی از عرضه کننده مطرح است که با توجه به نیاز جامعه و با استفاده از پیشرفتهترین امکانات روز دنیا مشغول به عرضه انواع پاکرو ها شامل دوچرخه ، دوچرخه برقی و موتورسیکلت برقی است. این نیرو در «قانون نیروی لورنتز» (Lorentz force law) تشریح شده است. اگر «شافت» (shaft) موتور DC با نیروی خارجی به حرکت درآید، موتور شبیه یک ژنراتور عمل میکند و «نیروی الکتروموتیو» (EMF | Electromotive force) تولید میکند. او این اختراع خود را در سال ۱۸۳۷ میلادی به ثبت رساند. «توماس داونپورت» (Thomas Davenport) در سال ۱۸۳۴ میلادی یک موتور الکتریکی DC کوچک برای یک قطار اسباب بازی که در یک مسیر دایرهای حرکت میکرد ساخت.

ده سال بعد یعنی 1881 لوییس کوپلند آمریکایی با افزودن یک بویلر کوچک، دوچرخهای با سرعت 19 کیلومتر/ساعت ساخت. سرویس موتوپیک تپسی برای جابهجایی بستههای کوچک، اسناد و مدارک یکی از سرویسهای پرطرفدار تپسی است. “انداختن” موتور سیکلت هنگامی که تازه شروع به رانندگی می کنید یک واقعیت است. به علاوه با کاهش ولتاژ سیم پیچی میدان و به تبع کاهش جریان آن میتوان به سرعت بالاتر و گشتاور پایینتر دست یافت که بهره برداری «میدان ضعیف» (weak field) خوانده میشود. جهت این نیرو بر هر دو میدان مغناطیسی و سیم حامل جریان عمود است که با استفاده از قانون دست راست به دست میآید. آهنرباهای دائم در محیط بیرونی (استاتور) یک موتور DC ممکن است با آهنرباهای الکتریکی تعویض شود. با تغییر جریان سیم پیچی میدان (تحریک)، این پدیده که نسبت سرعت به «گشتاور» (torque) موتور تغییر کند ممکن میشود. به دلیل این که این موتورها را میتوان هم با جریان DC و هم AC تغذیه کرد، این موتورها را یونیورسال نام نهادهاند، گرچه اغلب در عمل این موتورها با تغذیهی AC به کار میروند. یکی دیگر از طراحیهای اولیه موتور الکتریکی از یک «پلانجر رفت و برگشتی» (reciprocating plunger) در داخل یک «سلونوئید سوییچ شده» (switched solenoid) استفاده میکرد؛ به طور مفهومی میتوان آن را به عنوان یک نسخه الکترومغناطیسی از یک «موتور احتراق داخلی» (internal combustion engine) دو مرحلهای مشاهده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید